ای صاحب فتوا ز تو پر کارتریم با این همه مستی ز تو هُشیار تریم
تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بـده کـدام خونخوار تریم!؟
خیام

دوشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۰

نوروز پیروز


جمعه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۰

دوازده تان بدر!

دوشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۰

نوروز پیروز


جمعه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۹

۲۲ بهمن


berlinale 2011جمعه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۹